Obsah

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, po dohodě se zřizovatelem, že vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme přijali následující opatření:

1. Do odvolání rušíme veškeré kroužky, které probíhají v budově MŠ, které vedou externí pracovníci (angličtina, keramika).

2. Všechny děti budou opakovaně poučovány o správném mytí a o zásadách respirační hygieny.

3. Navýšíme četnost větrání, úklidu a dezinfekce ve třídách.

4. Pokud bude dítě jevit známky akutního onemocnění, bude bezodkladně odděleno od kolektivu a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si dítě převzali.

Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a proto si dovolujeme apelovat na vaši odpovědnost a ohleduplnost. Pokud se tedy vaše dítě vrátí z oblasti s vysokým počtem onemocnění způsobených koronavirem, pokud dítě nebo někdo z jeho blízkého okolí přijde do styku s nakaženou osobou, nebo pokud dítě jeví známky akutního onemocnění, zajistěte, prosím jeho karanténu a informujte lékaře, hygienu (OHS) a také nás v MŠ Úholičky.