Obsah

Vážení rodiče,

prosíme vás, seznamte se s následujícími organizačními a hygienickými opatřeními vzhledem ke COVID-19, která jsme stanovili v MŠ Úholičky od začátku školního roku 2020/2021 do odvolání. Tato opatření vycházejí z přílohy  č. 4 Školního řádu MŠ Úholičky Ř/1/19, jejíž celé znění najdete pod záložkou "Dokumenty MŠ".

 • Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti!
 • Rodiče již budou s dětmi vpuštěni do šatny. Rodiče a doprovod dětí musí v prostorách MŠ používat ochranu úst a nosu (např. roušky, respirátory,...).
 • Rodiče si v zádveří vezmou na boty návleky nebo se zují a vydezinfikují si ruce.
 • Děti se v zádveří také zují a boty v šatně ihned uloží do skříňky.
 • Rodiče se budou v šatně zdržovat při příchodu i odchodu co nejkratší dobu. Nebudou loučení s dětmi zbytečně protahovat a nebudou na sebe vzájemně v prostorách MŠ čekat!
 • Všechny děti musí mít ve skříňkách uloženy v sáčku čisté roušky – 1 až 2 kusy, náhradní oblečení a oblečení na zahradu.
 • Rodiče děti předají paní učitelkám u vchodu do třídy  – zazvoní, děti si vydezinfikují ruce (případně se umyjí antibakreriálním mýdlem) a následně se s paní učitelkou přivítají podáním ruky. Při odchodu domů se budou děti také loučit podáním ruky paní učitelce.
 • Všechny děti budou opakovaně poučovány o správném mytí a o zásadách respirační hygieny.
 • Navýšíme četnost větrání, úklidu a dezinfekce ve třídách i ostatních prostorách MŠ.
 • Pokud bude dítě jevit známky akutního onemocnění, bude bezodkladně odděleno od kolektivu a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si dítě v co nejkratší době převzali.
 • Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a proto si dovolujeme apelovat na vaši odpovědnost a ohleduplnost. Dítě, které má nařízenou karanténu, nesmí do MŠ. Pokud dítě jeví známky akutního onemocnění, zajistěte, prosím jeho karanténu a informujte lékaře, hygienu (OHS) a také nás v MŠ Úholičky.