Obsah

Vážení rodiče,

MŠ Úholičky bude po uzavření z důvodu pandemie opět v provozu od pondělí 11. května 2020.

Prosíme rodiče, seznamte se s následujícími pravidly!

Pravidla, za kterých bude dítě moci navštěvovat MŠ:

 • Děti musí být naprosto zdravé! Děti nesmí jevit příznaky virového infekčního onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu,…), děti nesmí mít rýmu, ta je také infekční. V případě alergické rýmy musí mít dítě potvrzení od odborného lékaře – alergologa. Nestačí, že rodič řekne, že dítě má alergii.
 • S nástupem každého dítěte je třeba vyplnit, podepsat a v MŠ odevzdat „Čestné prohlášení“o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, viz příloha.
 • MŠ bude od rána uzamčena, rodiče nebudou do MŠ zatím vpouštěni a budou předávat děti paní učitelce u vchodových dveří – zvoňte! Regulovat příchod dětí bude paní školnice, která také pomůže dětem ze žabiček s převlékáním a uložením věcí. Rodiče by měli mít s paní učitelkou při předávání/vyzvedá- vání dětí oční kontakt.
 • Při případném čekání před MŠ dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními a platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Nezapomeňte děti dovybavit věcmi, které potřebují v MŠ! Věci dejte do podepsané tašky nebo pytle. Paní školnice si je převezme. Je třeba, aby děti měly věci na převlečení ven i náhradní oblečení. Děkujeme.
 • V MŠ platí pro všechny stále stejná pravidla. Jsou zvýšené nároky na hygienu, dezinfekci povrchů a prostor MŠ. Větrat se bude častěji a aktivity dětí se budou více organizovat venku.
 • Prosíme vás, o dodržování ranního příchodu k MŠ nejpozději do 7.55 hodin! Je třeba, aby byly děti převlečené v 8 hodin ve třídě.
 • Děti budou ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ bez roušek.
 • Dětem dejte do skříňky roušku, kterou budou mít uloženou v uzavíratelném sáčku (zavázaném). Je to pro případ, že by někdo z dětí začal mít zdravotní problémy.
 • Prosíme, kdo si nepřečetl metodiku „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, kterou zaslalo MŠMT, tak ať se s ní seznámí nyní – viz příloha. Touto metodikou se budeme řídit i my ve školce!
 • Kdo se bude chtít zeptat na další informace, může kontaktovat paní ředitelku – tel.: 605 061 624

          Již se na vás všichni těšíme.           Monika Mintělová


Přílohy:

Informace k otevření MŠ z MŠMT - metodika

Čestné prohlášení v případě docházky dítěte do MŠ