Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚHOLIČKY

BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR

V PROVOZU OD 12. 4. 2021 A TO

POUZE PRO DĚTI S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM A DĚTI RODIČŮ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY ("DĚTI IZS").

PRO OSTATNÍ DĚTI ZŮSTÁVÁ MŠ ÚHOLIČKY DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

INFORMACI, KTERÝCH PROFESÍ SE IZS TÝKÁ, POŠLU E-MAILEM NEJPOZDĚJI DO PÁTKU S DALŠÍMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI K PROVOZU MŠ A POVINNÉMU ANTIGENNÍMU TESTOVÁNÍ.

M. MINTĚLOVÁ (ŘED. MŠ)