Obsah

Opakované znečišťování potoka

Typ: ostatní
Po žádosti naší obce o vodoprávní dozor, proběhlo jednání na místě a začaly se konečně řešit problémy s technologií ČOV.

23.11.2018 zpráva VAK Beroun - došlo k utržení zpětné klapky na výtlačném potrubí vratného kalu, havárie bude odstraněna v pondělí, nutná svařovací technika.

21.11.2018 proběhlo jednání s účastí realizační firmy a projektanta ve Velkých Přílepech. Podkladem pro jednání byl odborný posudek a probírala se jednotlivá opatření:

- největší problém dle projektanta je špatná hydraulika nátoku- přesahuje se maximální množství

- největší problém dle provozovatele je nedostatečně vyřešené mechanické předčištění, kdy dochází k úniku pevných částic do biologie

Je třeba dobudovat některá zařízení, se kterými nebylo počítáno nebo se realizovali jinak a je třeba zlepšit jejich funkci

V lednu 2019 by se měl sejít výrobní výbor, na kterém budou předložena konkrétní opatření, bude stanovena jejich cena a termín realizace.

23.10.2018 proběhl vodoprávní dozor na ČOV Velké Přílepy za účasti české inspekce životního prostřední a Povodí Vltavy. A samozřejmě naší obce.

22.10.2018 obdržela obec vyjádření provozovatele ČOV VAK Beroun o technologických problémech na čistírně a zprávu zpracovanou Ing. M. Fialou, PhD., která popisuje nedostatky technologie a navrhuje opatření.

4.10.2018 informoval VAK Beroun o aktuálním stavu na ČOV - byla rozšířena obsluha na 7 dní v týdnu, byl upraven systém nátoků do jednotlivých dosazovacích nádrží, byl upraven systém čerpání vratných kalů a byl instalován zákaloměr. Přes všechna tato provozní opatření může docházet k únikům kalu do potoka, proto VAK Beroun zadal zpracování odborného posouzení ČOV.

2.10.2018 požádala obec MěÚ Černošice o vodoprávní dozor na ČOV


Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 10:04
Autor: 1 administrátor