Obsah

Výlet seniorů do Dětenic

Výlet seniorů do Dětenic

Výlet do Dětenic

 

Navštívili jsme zámek, pivovar a středověkou krčmu.

Počasí se podařilo, dětenické pivo lásky chutnalo.