Obsah

Zápis z porady komise ŽP 21.5.2012

Typ: ostatní
Komise projednala a schválila následující body:
1. Čistička v Podmoráni
Zastupitelé jsou jednohlasně pro její zřízení. Podmínkou je 1200 ekv. Jedná se o uzavřenou technologii.
Zastupitelé se shodují na organizaci zájezdu na podobné čistírny.
Řešení vyžaduje změnu územního plánu. Bude zajištěna studie stavby.
2. Návrh umístit na tok rybníka rybníčky pro zkvalitnění kvality vody v potoce.
Starostka zařadí na příští jednání s panem Svobodou.
Rozšíření skládky – komise navrhuje vyčkat s názorem na změnu zákona o odpadech.
Vytvořeno: 28. 5. 2012
Poslední aktualizace: 28. 5. 2012 00:00
Autor: Aloiz Šula