Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 5/2020

Typ: ostatní
konaného 9. 6. 2020 v budově obecního úřadu v Úholičkách

Začátek jednání: 19:00

Konec jednání: 21:00

Přítomni: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret

 

 

Program:

 1. Kontrola usnesení za rok 2019
 2. Informační politika OÚ
 3. Uzavření kontroly agendy GDPR
 4. Referendum
 5. Další kontrola

 

 

 1. Je třeba doplnit seznam usnesení a dokončit kontrolu jejich plnění, pověřen O.Svoboda.

 

 1. Členové kontrolního výboru zhodnotili plnění doporučení týkající se informační politiky:
  1. Pozvánky na zasedání jsou s výjimkami rozesílané mobilním rozhlasem v dostatečném předstihu, nikoliv až v den konání. KV i nadále považuje za optimální řešení informaci rozeslat v době umístění na úřední desku a v dopoledních hodinách dne konání zasedání
  2. Nabídka na registraci mailu na webu obce zmizela, jako hlavní informační platforma se používá mobilní rozhlas, kde probíhá šíření informací prostřednictvím SMS rozesílaných touto platformou, případně přes mobilní aplikaci. KV považuje tento postup za vhodný a univerzální.
  3. Členové KV dále doporučují, aby v případě zařazení zvláště důležitého bodu byl tento bod zmíněn i v pozvánce na zasedání. Je to jeden z možných kroků, jak zvýšit účast občanů na zasedání
  4. Členové KV se věnovali problematice webu obce. Web obce je nadále hlavní informační portál, který nejen umožňuje šíření aktuálních informací, ale měl by i umožňovat sledovat historii dění v obci a poskytovat užitečné informace. V současné době web vykazuje řadu nedostatků. Členové KV se dohodli na několika doporučeních a v případě zájmu budou pokračovat v analýze.

 

Výsledky analýzy webu a doporučení KV:

 • Na stránkách obce jsou dvě rubriky nazvané „Aktuality“ - jedna v sekci obce, druhá úřadu. Informace poskytované v rámci obce se zdají být poměrně málo využívané
  • Doporučení KV – Sjednotit aktuality a zveřejňovat zde všechny důležité informace včetně informací o zasedání, kulturních a společenských akcích, informacích o kontejnerech atd. Rubrika by měla mít dostupnou historii. V rámci úřadu by měla fungovat „Úřední deska s archivem“ provozovaná dle platných pravidel
 • Web obsahuje řadu neaktuálních rubrik, jako například stránky spolků, kalendář akcí, fotogalerie atd.
  • Doporučení KV – Oddíly webu, které se týkají spolků nechat administrovat členy těchto spolků, případně je převést na statickou formu pouze se základním přehledem fungujících spolků a kontaktem na jejich představitele, případně odkazem na stánky spolku. Aktualizovat kalendář akcí včetně akcí v okolí, pokud lze stránky propojit. Projít všechny odkazy a vymazat ty, které již nejsou aktuální, pročistit web
 • Řada příspěvků je stále v podobě pdf. dokumentu či obrázku, a to i ty, u kterých to není nutné a naopak by bylo vhodné umožnit prohledávání obsahu
  • Doporučení KV. Převést příspěvky dlouhodobého charakteru (např pravidla GDPR, vyhlášky, finanční příspěvky atd) do textu v redakčním systému. Tam, kde je publikován materiál ke stažení, kontrolovat, že je možné jej stáhnout, vhodnost formátu, zvážit využití formulářů, které lze elektronicky vyplnit.

 

 1. P. Soper informoval členy KV o kontrole plnění agendy GDPR, zjištěných problémech a zajištění jejich odstranění. S odstupem času dojde k opětovné kontrole přijatých opatření. KV tímto považuje kontrolu za ukončenou.

 

 1. KV se zabýval otázkou obecního referenda na téma navýšení skládky KO. V usnesení č. 14/7 vz obecní zastupitelstvo schválilo možnost uspořádání referenda ve věci vyjádření obce k záměru firmy REGIOS. Tato možnost však byla uvedena „ke zvážení“. Tím, že s ohledem na probíhající pandemii zastupitelstvo referendum změnilo na anketu, usnesení neporušilo. Nedošlo však ani na diskusi spojenou s představením podrobnějších informací k problematice, která byla též předmětem zmíněného usnesení. Informační leták nemohl dát dostatečný prostor odpůrcům záměru. Došlo k tomu jak z důvodu pandemie, tak předřazení vyjádření obce veřejnému projednání. Obě skutečnosti nebyly ovlivnitelné vedením obce.

 

 1. P. Soper je pověřen KV k provedení kontroly zabezpečení IT infrastruktury, kterou provede dle domluvy s pracovníky OÚ a dodavatelem IT služeb.

 

Plánovaná kontrola procesu inventarizace proběhne dle dohody pana Hejreta s pracovníky OU.

 

 

Další jednání bude svoláno předsedou KV dle potřeby.

 

Zápis odsouhlasili: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret


Vytvořeno: 20. 6. 2020
Poslední aktualizace: 20. 6. 2020 20:42
Autor: Pavel Soper