Obsah

Zprávy

Rozpočtové opatření č. 4/2018

rozpočtové opatření schváleno starostkou, pouze v rámci kapitol, nemění se výše příjmů ani výdajů celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: 1 administrátor

Rozpočtové opatření č. 3/2018

schváleno na 28. VZ ZO dne 19.3.2018 usnesením č. 7/28VZ/2018 celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: 1 administrátor

Rozpočtové opatření č. 2/2018

schváleno starostkou celý text

ostatní | 9. 3. 2018 | Autor: 1 administrátor

Rozpočtové opatření č. 1/2018

schváleno starostkou celý text

ostatní | 30. 1. 2018 | Autor: 1 administrátor