Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
01.10.2015

Smlouva o dílo

7/2015

183 878,00 CZK

ALAX spol. s r.o.

Obec Úholičky

01.10.2015

Smlouva o dílo

12/2015

3 611 846,00 CZK

Zdeněk Drahoš

Obec Úholičky

01.10.2015

Smlouva o dílo

28/2015

444 444,00 CZK

BÁRTEK ROZHLASY, s. r. o.

Obec Úholičky

01.10.2015

Smlouva o dílo

29/2015

442 331,00 CZK

Okrasná školka Svrkyně, s. r. o.

Obec Úholičky

Smlouva o provedení díla č. 330/2015/Ob1

32/2015

119 858,00 CZK

ALAX spol. s r.o.

Obec Úholičky

13.01.2016

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci

1/2016 K

680 000,00 CZK

Město Roztoky

Obec Úholičky

13.01.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace

1/2016

40 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

08.04.2016

Dohoda o narovnání

2/2016

2 208 349,79 CZK

JUDr. Kulhavý, insolvenční správce firmy TENTON

Obec Úholičky

Smlouva o zřízení věcného břemene

7/2016

0,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

11/2016

689 700,00 CZK

VZD Invest s.r.o.

Obec Úholičky

Pečovatelská služba na rok 2016

3/2016

0,00 CZK

Město Libčice

Obec Úholičky

Smlouva o nájmu led světelné vánoční výzdoby

4/2016

10 000,00 CZK

MK mont illuminations s.r.o.

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

5/2016

0,00 CZK

TvS centrum Praha s.r.o.

Obec Úholičky

Smlouva o provedení uměleckého výkonu

6/2016

5 000,00 CZK

Divadlo KIX

Obec Úholičky

Dohoda o úhradě neinv. nákladů na MŠ

8/2016

0,00 CZK

Obec Lichoceves

Obec Úholičky

Dohoda o úhradě neinv. nákladů na MŠ

9/2016

0,00 CZK

Obec Svrkyně

Obec Úholičky

Smlouva o následné péči

10/2016

0,00 CZK

Sázíme stromy z.ú.

Obec Úholičky

Dohoda o změně hranic obcí

12/2016

0,00 CZK

Obec Tursko

Obec Úholičky

Dohoda o úhradě neinv. nákladů na MŠ

13/2016

0,00 CZK

Obec Úholičky

Obec Statenice

Smlouva o realizaci překládky sít elektronických komunikací

14/2016

364 000,00 CZK

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

15/2016

0,00 CZK

ing. Jaroslav Ptáček

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

16/2016

48 000,00 CZK

ing. Jaroslav Ptáček

Obec Úholičky

Příkazní smlouva č. 1602201601

18/2016

0,00 CZK

TNT Consulting s.r.o.

Obec Úholičky

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

19/2016

0,00 CZK

RWE GasNet s.r.o.

Obec Úholičky

smlouva o dílo "Rekontrukce ul. Na Habří"

20/2016

7 135 445,20 CZK

Zepris s.r.o.

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: