Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany

Kupní smlouva

21/2016

29 000,00 CZK

Správa pražského hradu

Obec Úholičky

Smlouva o poskytnutí daru

22/2016

5 000,00 CZK

Obec Úholičky

Bílý kruh bezpečí z.s.

Nájemní smlouva

23/2016

42 000,00 CZK

Obec Úholičky

L. A. Ljunggren

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

24/2016

20 000,00 CZK

Obec Úholičky

Renata Soperová

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

25/2016

15 000,00 CZK

Obec Úholičky

Renata Soperová

29.07.2016

Plánovací smlouva

26/2016

1 229 033,00 CZK

Vlastníci pozemků (lokalita za Xavostavem na V. Přílepy)

Obec Úholičky

Dohoda o vybudování přípojek inženýrských sítí

27/2016

115 024,00 CZK

Obec Úholičky

ing. arch. Petr Štencel

Smlouva o zajištění lodní dopravy

28/2016

120 000,00 CZK

SP Praha s.r.o.

Obec Úholičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2016

29/2016

40 000,00 CZK

Obec Úholičky

SDH Úholičky

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti

30/2016

3 800,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

Dohoda o vybudování přípojek inženýrských sítí

31/2016

0,00 CZK

Obec Úholičky

PharmDr. Petr Svoboda

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2016

32/2016

10 000,00 CZK

Obec Úholičky

Vodácký oddíl Úholičky

Smlouva o budoucí smlouvě darovací

33/2016

0,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fFondu cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Oblast cestovního ruchu Oblast podpory Přívozy

34/2016

100 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2016

35/2016

60 000,00 CZK

Obec Úholičky

Pohyb je život - Cvičení s Kořenkou

Dohoda o povinnosti nahradit škodu vzniklou v důsledku provozu turistické stezky

36/2016

0,00 CZK

Obec Úholičky

PharmDr. Petr Svoboda

Příkazní smlouva č. 0310201601

37/2016

37 000,00 CZK

TNT Consulting s.r.o.

Obec Úholičky

Darovací smlouva

38/2016

0,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

39/2016

94 025,00 CZK

SNOWPLAN spol. s.r.o.

Obec Úholičky

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě

40/2016

12 500,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě

41/2016

9 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

42/2016

1,00 CZK

Obec Úholičky

RWE GasNet s.r.o.

Smlouva o zřízení věcného břemene

43/2016

17 527,00 CZK

RWE GasNet s.r.o.

Obec Úholičky

Kupní smlouva

44/2016

2 233 660,00 CZK

Unikont Group s.r.o.

Obec Úholičky

Smlouva o dílo

45/2016

30 000,00 CZK

Klub českých turistů

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: