Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany

Smlouva o zřízení VB - služebnosti IV-13-6018208/VB/002 "Úholičky čp. 10 - knn a úprava TS"

46/2016

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

Darovací smlouva

47/2016

15 000,00 CZK

Obec Úholičky

Lukáš Divina

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2016

48/2016

45 000,00 CZK

Obec Úholičky

TJ Úholičky, oddíl st. tenisu

Darovací smlouva

49/2016

15 000,00 CZK

Obec Úholičky

DC Paprsek

10.05.2017

Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

50/2016

Neuvedeno

RWE GasNet s.r.o.

Obec Úholičky

10.05.2017

Smlouva o dílo KT 130378

51/2016

150,00 CZK stopadesátkorun/úklid

Teplárna Kladno a.s.

Obec Úholičky

25.10.2016

Smlouva o dílo

52/2016

9 000,00 CZK

ing. Jiří Sovina Ph.D.

Obec Úholičky

23.11.2016

Smlouva o dílo

53/2016

56 500,00 CZK

Mgr. ing. arch. Pavlína Čapková

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: