Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
04.01.2018

Smlouva č. Z_S14_12_8120062508

49/2017

635 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

02.01.2018

Darovací smlouva

48/2017

30 000,00 CZK třicettisíckorunčeských

Domov seniorů Rudná

Obec Úholičky

20.12.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

47/2017

40 000,00 CZK

SDH Úholičky

Obec Úholičky

18.12.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje za ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku

46/2017

65 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

15.12.2017

Pachtovní smlouva

45/2017

21 636,00 CZK

ing. Jan Miller

Obec Úholičky

14.12.2017

Dohoda o finanční spolupráci na společné akci pro seniory pořádanou obcí Velké Přílepy

44/2017

Neuvedeno

Obec Velké Přílepy

Obec Úholičky

12.12.2017

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva

43/2017

Neuvedeno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Úholičky

07.12.2017

Darovací smlouva

42/2017

50 000,00 CZK

Občan obce

Obec Úholičky

08.11.2017

Smlouva o dílo

41/2017

Neuvedeno

Xavostav s.r.o.

Obec Úholičky

08.11.2017

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-6018208/VB/003 "Úholičky čp. 10 - kNN a úprava TS"

40/2017

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

06.11.2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby

39/2017

100,00 CZK sto korun za metr běžný

Lucie Jindrová, Martin Minks

Obec Úholičky

02.11.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic v rá

38/2017

2 382 867,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

19.10.2017

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

37/2017

Neuvedeno

RWE GasNet s.r.o.

Obec Úholičky

16.10.2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

36/2017

3 060,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

10.10.2017

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

35/2017

850 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

02.10.2017

Smlouva o zřízení VB služebnosti

34/2017

10 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

02.10.2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu

33/2017

Neuvedeno

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

26.09.2017

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

32/2017

716 993,00 CZK

CETIN a.s.

Obec Úholičky

26.09.2017

Smlouva o dílo č. 273/2017

31/2017

2 950 093,00 CZK

ČNES dopravní stavby a.s.

Obec Úholičky

26.09.2017

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

30/2017

62 000,00 CZK šedesátdvatisác

Vladimír Šnajdr

Obec Úholičky

19.09.2017

smlouva o zajištění zábavné atrakce

29/2017

11 210,00 CZK

Chabi production s.r.o.

Obec Úholičky

19.09.2017

Smlouva o spolupráci

28/2017

Neuvedeno

Česká zemědělská univerzita

Obec Úholičky

11.09.2017

Smlouva o dílo

27/2017

627 000,00 CZK šestsetdvacetsedmtisíc bez DPH

Aquarius spol. s r.o.

Obec Úholičky

21.08.2017

Smlouva o dílo

26/2017

2 614 341,00 CZK

Stavokomplet spol. s r.o.

Obec Úholičky

26.07.2017

Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz MŠ

25/2017

1 800,00 CZK tisícosmsetkorun měsíčně za dítě

Obec Svrkyně

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: