Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
18.07.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

24/2017

25 000,00 CZK dvacetpěttisíc

Spolek Přátelé sobě

Obec Úholičky

03.07.2017

Darovací smlouva

23/2017

5 000,00 CZK pětticíc

Obec Velké Přílepy

Obec Úholičky

29.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

22/2017

60 000,00 CZK šedesáttisíc

Pohyb je život - Cvičení s Kořenkou

Obec Úholičky

26.06.2017

Smlouva o dílo

19/2017

13 000,00 CZK třinácttisíc měsíčně

ing. Jaroslav Ptáček

Obec Úholičky

26.06.2017

kupní smlouva

21/2017

520 155,00 CZK pětsetdvacettisícstopadesátpět

MEVA-TEC s.r.o.

Obec Úholičky

26.06.2017

Kupní smlouva

20/2017

453 750,00 CZK čtyřistapadesáttřitisícsedmsetpadesát

AGROMAK ND s.r.o.

Obec Úholičky

05.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

17/2017

5 000,00 CZK pěttisíckorunčeských

Klub zahrádkářů Velké Přílepy

Obec Úholičky

05.06.2017

Smlouva o dílo

16/2017

6 084 099,00 CZK šestmilionůosmdesátčtyřitisícdevadesátdevětkorunčeských s DPH

ACG-Real s.r.o

Obec Úholičky

01.06.2017

Smlouva o dílo

18/2017

4 000,00 CZK čtyřitisíce měsíčně

ing. Jaroslav Ptáček

Obec Úholičky

25.05.2017

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančníního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

15/2017

47 500,00 CZK čtyřicetsedmtisícpětsetkorunčeských

TJ Úholičky, oddíl st. tenisu

Obec Úholičky

24.05.2017

Smlouva o zřízení VB - služebnosti IZ-12-6000391/VB/01 Úholičky - přeložka NN za kNN

14/2017

5 000,00 CZK pěttisíckorunčeských

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

24.05.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

13/2017

3 850,00 CZK třitisíceosmsetpadesátkorun

Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Obec Úholičky

22.05.2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu

12/2017

1 000,00 CZK tisíckorun českých

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

17.05.2017

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

11/2017

Neuvedeno

Obec Statenice

Obec Úholičky

17.05.2017

Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz MŠ

10/2017

1 800,00 CZK tisícosmsetkorun měsíčně za dítě

Obec Statenice

Obec Úholičky

15.05.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

9/2017

10 000,00 CZK desettisíckorunčeských

Vodácký oddíl Úholičky

Obec Úholičky

21.04.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2017

8/2017

30 000,00 CZK třicettisíckorunčeských

Renata Soperová

Obec Úholičky

19.04.2017

Nájemní smlouva

7/2017

29 149,00 CZK dvacetdevěttisícstočtyřicetdevětkorunčeských

Petr Prošek

Obec Úholičky

13.04.2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

6/2017

44 200,00 CZK čtyřicetčtyřitisícdvěstěkorunčeských

Středočeský kraj

Obec Úholičky

13.04.2017

Smlouva o dílo

5/2017

1 494 930,00 CZK jedenmiliomčtyřistadevadesátčtyřitisícdevětsettřicetkorunčeských

Aquarius spol. s r.o.

Obec Úholičky

24.02.2017

Smlouva o věcném břemenu služebnosti

4/2017

500,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

22.02.2017

Licenční smlouva o veřejném provozování

3/2017

2 670,00 CZK

OSA z.s.

Obec Úholičky

Dohoda o narovnání

2/2017

735 362,00 CZK

Obec Úholičky

Mgr., Ing. E. Hepperová, insolvenční správce společnosti Kobla spol. s r.o.

Darovací smlouva

1/2017

15 000,00 CZK

Obec Úholičky

Golf Snail Klub Úholičky z.s.

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: