Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
11.09.2018

Smlouva o poskytnutí služeb

28/2018

Neuvedeno

Libor Černohlávek

Obec Úholičky

22.08.2018

Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí

27/2018

Neuvedeno

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

25.07.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

26/2018

25 000,00 CZK

Renata Soperová

Obec Úholičky

23.07.2018

Smlouva o dílo

25/2018

732 882,00 CZK

4 SOFT s.r.o

Obec Úholičky

23.07.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

24/2018

30 000,00 CZK

Spolek Přátelé sobě

Obec Úholičky

10.07.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6000606/VB/2 Úholičky, K Podmoráni - přeložka kNN

23/2018

1 000,00 CZK

Obec Úholičky

ČEZ distribuce a.s.

09.07.2018

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování

22/2018

2 670,00 CZK

OSA z.s.

Obec Úholičky

04.07.2018

Smloiuva o vedení mzdového účetnictví

21/2018

120,00 CZK stodvacetkorun za osobu měsíčně

ing. Kateřina Vrbová

Obec Úholičky

03.07.2018

Smlouva příkazní

20/2018

100 000,00 CZK

PRISVICH s.r.o.

Obec Úholičky

27.06.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018

19/2018

3 740,00 CZK

Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Obec Úholičky

27.06.2018

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-6000490/VB/01 "Úholičky, Nad Schody čp. 61 - přeložka"

18/2018

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

11.06.2018

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

17/2018

605,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

04.05.2018

Smlouva o dílo

16/2018

223 000,00 CZK

Acer Woodway s.r.o.

Obec Úholičky

24.04.2018

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie

15/2018

1 881 500,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

17.04.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

14/2018

45 000,00 CZK

TJ Úholičky, oddíl st. tenisu

Obec Úholičky

12.04.2018

Smlouva o dílo

13/2018

19 000,00 CZK

GDPR - servisplus s.r.o.

Obec Úholičky

05.04.2018

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva

12/2018

Neuvedeno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Úholičky

04.04.2018

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS a.s.

11/2018

Neuvedeno

AMBIS a.s.

Obec Úholičky

27.03.2018

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6021775/4

10/2018

10 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

27.03.2018

Sponzorská smlouva

9/2018

5 000,00 CZK

AVES z.s.

Obec Úholičky

26.03.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

8/2018

40 000,00 CZK

SDH Úholičky

Obec Úholičky

07.03.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Technická infrastruktura

7/2018

773 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

13.02.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana"

6/2018

100 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

09.02.2018

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

5/2018

58 586,00 CZK

CETIN a.s.

Obec Úholičky

05.02.2018

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících

4/2018

Neuvedeno

RWE GasNet s.r.o.

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: