Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
20.12.2018

Darovací smlouva

39/2018

16 000,00 CZK

Nadační fond Úsměv Anděla

Obec Úholičky

19.12.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

38/2018

60 000,00 CZK

Pohyb je život - Cvičení s Kořenkou

Obec Úholičky

17.12.2018

Smlouva o dílo KT 180260

37/2018

150,00 CZK

Teplárna Kladno a.s.

Obec Úholičky

16.11.2018

Darovací smlouva

36/2018

5 000,00 CZK

Statim z.s.

Obec Úholičky

05.11.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a rozvoj přívozu v obci Úholičky na rok 2018

35/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc

Středočeský kraj

Obec Úholičky

05.11.2018

Smlouva o poskytnutí finančního daru

34/2018

150 000,00 CZK stopadesáttisíc

Město Roztoky

Obec Úholičky

25.10.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu "Úholičky, Nad Parkem - přeložka NN za kNN" + Smlouva o postoupení práv a povinností z ÚR

33/2018

Neuvedeno

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

22.10.2018

Smlouva o dílo

32/2018

4 400,00 CZK

SEOS CZ s.r.o.

Obec Úholičky

03.10.2018

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie

31/2018

667 658,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

01.10.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

30/2018

10 000,00 CZK

Vodácký oddíl Úholičky

Obec Úholičky

25.09.2018

Smlouva o zřízení VB služebnosti č. IZ-12-6000504/VB/02 Úholičky - U Splavu 19 - přel. NN

29/2018

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

11.09.2018

Smlouva o poskytnutí služeb

28/2018

Neuvedeno

Libor Černohlávek

Obec Úholičky

22.08.2018

Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí

27/2018

Neuvedeno

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

25.07.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

26/2018

25 000,00 CZK

Renata Soperová

Obec Úholičky

23.07.2018

Smlouva o dílo

25/2018

732 882,00 CZK

4 SOFT s.r.o

Obec Úholičky

23.07.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2018

24/2018

30 000,00 CZK

Spolek Přátelé sobě

Obec Úholičky

10.07.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6000606/VB/2 Úholičky, K Podmoráni - přeložka kNN

23/2018

1 000,00 CZK

Obec Úholičky

ČEZ distribuce a.s.

09.07.2018

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování

22/2018

2 670,00 CZK

OSA z.s.

Obec Úholičky

04.07.2018

Smloiuva o vedení mzdového účetnictví

21/2018

120,00 CZK stodvacetkorun za osobu měsíčně

ing. Kateřina Vrbová

Obec Úholičky

03.07.2018

Smlouva příkazní

20/2018

100 000,00 CZK

PRISVICH s.r.o.

Obec Úholičky

27.06.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018

19/2018

3 740,00 CZK

Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Obec Úholičky

27.06.2018

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-6000490/VB/01 "Úholičky, Nad Schody čp. 61 - přeložka"

18/2018

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

11.06.2018

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

17/2018

605,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Úholičky

04.05.2018

Smlouva o dílo

16/2018

223 000,00 CZK

Acer Woodway s.r.o.

Obec Úholičky

24.04.2018

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie

15/2018

1 881 500,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: