Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
29.08.2019

smlouva o zajištění zábavné atrakce

19/2019

11 495,00 CZK

Chabi production s.r.o.

Obec Úholičky

07.08.2019

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

18/2019

10 000,00 CZK

Obec Únětice

Obec Úholičky

22.07.2019

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6021775/4 Úholičky, na Habří pč. 425/23 - kNN

17/2019

10 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

19.07.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2019

16/2019

20 000,00 CZK

Spolek Přátelé sobě

Obec Úholičky

27.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2019

15/2019

10 000,00 CZK

Renata Soperová

Obec Úholičky

27.06.2019

Darovací smlouva

14/2019

9 000,00 CZK

Obec Velké Přílepy

Obec Úholičky

24.06.2019

Smlouva o provedení hudební produkce

13/2019

10 000,00 CZK

Hudební skupina Latin Soul band

Obec Úholičky

07.06.2019

Darovací smlouva

12/2019

Neuvedeno

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Obec Úholičky

15.05.2019

Darovací smlouva

11/2019

5 000,00 CZK

Myslivecký spolek Hubertus

Obec Úholičky

13.05.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

10/2019

500,00 CZK

CETIN a.s.

Obec Úholičky

13.05.2019

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe

9/2019

Neuvedeno

Škola Kavčí hory

Obec Úholičky

13.05.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

8/2019

3 900,00 CZK

Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Obec Úholičky

12.04.2019

Smlouva o dílo

7/2019

967 750,28 CZK

Pozemní komunikace Bohemia a.s.

Obec Úholičky

10.04.2019

Smlouva o dílo

6/2019

9 088 846,82 CZK

PSS BOHEMIA s.r.o.

Obec Úholičky

05.04.2019

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování

5/2019

5 633,00 CZK

OSA z.s.

Obec Úholičky

01.04.2019

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

4/2019

2 500,00 CZK

Manželé Minksovi

Obec Úholičky

19.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2019

3/2019

45 000,00 CZK

TJ Úholičky, oddíl st. tenisu

Obec Úholičky

13.03.2019

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IZ-12-6000427/VB/

2/2019

1 000,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

08.01.2019

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie

1/2019

788 974,00 CZK

ČEZ distribuce a.s.

Obec Úholičky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka:

  • 1