Obsah

Místní komunikace Bezejmenná

Místní komunikace Bezejmenná

Místní komunikace Bezejmenná

 

Název projektu

Rekonstrukce ul. Bezejmenná

Fáze :

 

·         Záměr obce

hotovo

·         Studie

hotovo

·         Projekt pro územní  řízení

hotovo

·         Projekt pro stavební povolení

hotovo

·         Realizace

hotovo

Předpokládaná investice

3 000 000

Předpokládaný termín realizace

1.6.2013 – 31.8.2013

Zahájení

15.7.2013

Dokončení

31.8.2013

Skutečné náklady

2 200 000

 

ulice po rekonstrukci

 

V náročných dispozičních podmínkách bylo navrženo obratiště zde ke stažení.

V novém územním plánu bude obec usilovat o propojení této slepé ulice s ulicí Nade Dvorem.

Pohled do ulice Bezejmenná