Obsah

Revitalizace hlavního uličního profilu

Revitalizace hlavního uličního profilu

 Revitalizace hlavního uličního profilu

Název projektu

Revitalizace hlavního uličního profilu –

ul. Roztocká chodník, VO a přeložky IS

Fáze :

 

·         Záměr obce

hotovo

·         Studie

hotovo

·         Projekt pro územní  řízení

hotovo

·         Projekt pro stavební povolení

hotovo, přeložky sítí zatím ne

·         Realizace

 

Předpokládaná investice

13 000 000 (3 000 000 Kč - 1- etapa)

(9 182 000 Kč 2. etapa)

Předpokládaný termín realizace

1.6.2013 – 31.10. 2013 1. etapa  včetně zastávky u BD

1.4.2014 – 26.9.2014 2. etapa 

Zahájení

8.7.2013       1.4.2014

Dokončení

30.9.2013     

Skutečné náklady

3 500 000 Kč

 

Stavba dešťové kanalizace

pokládání deš´tové kanalizace

chodník

dokončovací práce 09/2013

 

 

Záměr postavit podél hlavní ulice chodník se diskutuje a projednává od roku 2008.

Kontrolou dokladů jsem zjistila, že vydané územní rozhodnutí má omezenou platnost a nechala ho v roce 2011 prodloužit. Současně byly zahájeny práce na dopracování projektu. Původní projekt řešil pouze chodník (dotace na projektové práce nesměla obsahovat jiné stavební objekty), stavba vyžaduje ale také zřízení parkovacích zálivů, autobusové zastávky, přeložky inženýrských sítí, obnova vjezdů a oplocení. Největší a nejzásadnější položkou je odvodnění.

Předpokládaná investice je 13 mil Kč.

Nyní stojíme před podáním žádosti o vydání stavebního povolení. Pozemek, na kterém má být chodník vystavěn patří Kraji. Požádali jsme tedy (opakovaně - p. Divina žádal již v roce 2008) o bezúplatný převod pozemku na obec. Tento proces je neskutečně dlouhý a na svoji obhajobu Vám ho zde popíši:

1) Zastupitelstvo musí schválit záměr stavby - hotovo

2) Musí být přes Krajskou správu a údržbu silnic podána žádost včetně záborového elaborátu - hotovo

3) KSÚS předá podklady na Kraj s doporučením - hotovo

4) Odbor majetku předá podklady k projednání, vyvěsí záměr a nechá schválit v zastupitelstvu Kraje. - hotovo

5) Převod musí schválit zastupitelstvo kraje - hotovo - byl naplněn předpoklad březen 2013.

 

 

starostka

 

Petice občanů za zřízení chodníku