Obsah

Obnova polní cesty (Rokličky, vodojem)

Obnova polní cesty (Rokličky, vodojem)

Obnova polní cesty

Název projektu

Obnova pěší prostupnosti území – polní cesta Rokličky - vodojem

Obnova pěších cest v obci Úholičky

Fáze :

 

·         Záměr obce

hotovo zaměření

·         Studie

hotová studie proveditelnosti

·         Projekt pro územní  řízení

není požadován

·         Projekt pro stavební povolení

Není požadován

·         Realizace

Září –listopad 2015

Předpokládaná investice

500 000 Kč

Předpokládaný termín realizace

 

Zahájení

1.10.2015

Dokončení

10.11.2015

Skutečné náklady

365 563 Kč bez DPH