Obsah

Požární zbrojnice

 

Název projektu

Požární zbrojnice Úholičky

Fáze :

 
  • Záměr obce

hotovo

  • Studie

hotová studie proveditelnosti

  • Projekt pro územní  řízení

hotový projekt pro společné ÚR a SP

  • Projekt pro stavební povolení

 Hotovo, vydáno SP 19.1.2017

  • Realizace

3-12/2017

Předpokládaná investice

7 000 000 Kč

Předpokládaný termín realizace

jaro 2017

Zahájení

15.6.2017

Dokončení

31.1.2018

Skutečné náklady

 

 

Vloženo dne 4.8.2017

Zbrojnice bude z návsi vypadat takto:

Zbrojnice pohled z návsi

Na tuto stavbu naváže úprava celého návesního prostoru takto:

Situace náves

 

 

Zprávy