Obsah

Přeložka nadzemního vedení ČEZ

 

Název projektu

Přeložka nadzemního vedení ČEZ na návsi

Fáze :

 
  • Záměr obce

hotovo

  • Studie

Nerealizovalo se

  • Projekt pro územní  řízení

Projednává se projekt pro ÚR

  • Projekt pro stavební povolení

 Nebude třeba

  • Realizace

Dle podmínek ČEZu

Předpokládaná investice

 

Předpokládaný termín realizace

jaro 2017?????

Zahájení

 

Dokončení

 

Skutečné náklady

 

Zprávy