Obsah

Rekonstrukce ČS 1

 

Název projektu

Rekonstrukce ČS 1 na návsi

Fáze :

 
  • Záměr obce

hotovo

  • Studie

hotová studie proveditelnosti

  • Projekt pro územní  řízení

hotový projekt pro ÚR, vydáno ÚR 12.10.2016

  • Projekt pro stavební povolení

 Projednává se pro SP

  • Realizace

3-6/2017

Předpokládaná investice

 

Předpokládaný termín realizace

jaro 2017

Zahájení

 

Dokončení

 

Skutečné náklady

 

Zprávy