Obsah

Vážení rodiče,

prosíme vás, seznamte se s následujícími organizačními a hygienickými opatřeními vzhledem ke COVID-19, která jsme stanovili v MŠ Úholičky od začátku školního roku 2020/2021 do odvolání. Tato opatření vycházejí z přílohy  č. 4 Školního řádu MŠ Úholičky Ř/1/19, jejíž celé znění najdete pod záložkou "Dokumenty MŠ".

  • Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti!
  • Až do odvolání budou rodiče předávat děti paní učitelkám u vchodových dveří do mateřské školy. Při odchodu dětí z MŠ bude předávání dětí probíhat také u vchodových dveří do školky. Do MŠ rodiče vpouštěni nebudou. O výjimce rozhodne ředitelka MŠ.
  • Děti se v zádveří zují a boty v šatně ihned uloží do skříňky.
  • Všechny děti musí mít ve skříňkách uloženy v sáčku zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor splňující standardy MO MZd – 2 kusy, dále náhradní oblečení a oblečení na zahradu.
  • Všechny děti budou opakovaně poučovány o správném mytí a o zásadách respirační hygieny.
  • Navýšíme četnost větrání, úklidu a dezinfekce ve třídách i ostatních prostorách MŠ.
  • Pokud bude dítě jevit známky akutního onemocnění, bude bezodkladně odděleno od kolektivu a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si dítě v co nejkratší době převzali.
  • Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a proto si dovolujeme apelovat na vaši odpovědnost a ohleduplnost. Dítě, které má nařízenou karanténu, nesmí do MŠ. Pokud dítě jeví známky akutního onemocnění, zajistěte, prosím jeho karanténu a informujte lékaře, hygienu (OHS) a také nás v MŠ Úholičky.