Obsah

Vážení rodiče,

prosíme vás, seznamte se s následujícími organizačními a hygienickými opatřeními vzhledem ke COVID-19, která jsme stanovili v MŠ Úholičky od školního roku 2021/2022 do odvolání. Tato opatření vycházejí z přílohy  č. 4 Školního řádu MŠ Úholičky Ř/1/19, jejíž celé znění najdete na webu obec-uholicky.cz, záložka mateřská škola, podzáložka "Dokumenty MŠ".

 • Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti!
 • MŠ bude ráno i v průběhu celého dne z bezpečnostních důvodů uzavřena – zvoňte a představte se! Paní učitelky vám otevřou dveře bzučákem.
 • Rodiče budou s dětmi vpuštěni do šatny. Rodiče a doprovod dětí musí v prostorách MŠ používat respirátory pro ochranu úst a nosu. 
 • V případě horšení epidemiologické situace s pandemií Covid-19, budou paní učitelky přebírat děti u vstupu do MŠ a rodiče nebudou vpuštěni dovnitř školy. O tomto opatření bychom vás informovali letáčkem na hlavních dveřích MŠ.
 • Rodiče (předávající), kteří budou vpuštěni do MŠ, si v zádveří vezmou na boty návleky nebo se zují a vydezinfikují si ruce.
 • Děti se v zádveří zují a boty v šatně ihned uloží do skříňky.
 • Žádáme rodiče, aby se v šatně zdržovali při příchodu i odchodu co nejkratší dobu. Nebudou loučení s dětmi zbytečně protahovat a nebudou na sebe vzájemně v prostorách MŠ čekat!
 • Všechny děti musí mít ve skříňkách uloženy v sáčku zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor splňující standardy MO MZd – 2 kusy, dále náhradní oblečení a oblečení na zahradu.
 • Děti budou opakovaně poučovány o správném mytí a o zásadách respirační hygieny.
 • Navýšíme četnost větrání, úklidu a dezinfekce ve třídách i ostatních prostorách MŠ.
 • Pokud bude dítě jevit známky akutního onemocnění, bude bezodkladně odděleno od kolektivu a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si dítě v co nejkratší době převzali.
 • Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a proto si dovolujeme apelovat na vaši odpovědnost a ohleduplnost. Dítě, které má nařízenou karanténu, nesmí do MŠ. Pokud dítě jeví známky akutního onemocnění, zajistěte, prosíme, jeho karanténu a informujte lékaře, hygienu (OHS) a také nás v MŠ Úholičky.