Obsah

Co s dětmi, když je MŠ zavřená?

 

Inspirace pro rodiče školkových dětí na cvičení s dětmi:

https://www.map-orpcernosice.cz/2020/04/16/cvicenim-k-posileni-imunity-deti/

 

Různé náměty a pracovní listy pro předškoláky naleznete například na těchto webových stránkách:

https://www.planetum.cz/vesmirna-zabava-a-vzdelani/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/pracovni-listy-pro-predskolaky-412

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://eshop.thinkcreative.cz

Další weby o předškolním vzdělávání:

• www.detsky-web.cz

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

Na stránkách projektu MAP najdete souhrn odkazů na různé online tipy aktivit pro školkové děti pro učitele a rodiče:

https://www.map-orpcernosice.cz/2020/03/31/predskolaci-doma-nezahali-tipy-na-stimulacni-aktivity-pro-rodice-i-ucitele/

 

Další odkaz je na článek o přínosech stříhání s dětmi  https://www.zoombee.cz/clanky-2/blog/.

Domino 3 úrovní pro všechny děti v MŠ

Zde si stáhněte užitečnou hračku pro všechny:

Domino hravé i naučné (návod k použití a didaktické náměty)

Domino_1.úroveň (barvy pro nejmladší děti 2 až 3leté)

Domino_2. úroveň (barvy a tvary pro děti 4 až 5leté)

Domino_3. úroveň  (barvy, tvary a počty pro předškoláky)

 

Publikaci „Ahoj, já jsem korona“ stáhnete na webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR včetně návodu, jak s ní pracovat.

 

MŠMT vytvořilo další příručku jak s dětmi mluvit o koronaviru „Koroňák není kamarád“:

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks?highlightWords=nen%C3%AD+kamar%C3%A1d

 

Co by měly děti umět před vstupem do ZŠ.

Publikace „Budeme mít školáka“ najdete na webových stránkách:

http://www.mas-rakovnicko.cz/evt_file.php?file=1996

 

Chystáme se do 1. třídy - jak doma připravit své děti na první školní den. Zdarma ke stažení na:

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

Na co se doma při práci s dětmi můžete zaměřit:

Děti jsou moc šikovné a rády se zapojují do různých činností. Dospělí je často podceňují. Je však třeba použít správnou motivaci (slovní nebo využít hračku, kterou má dítě rádo) a děti do činností nenutit. Důležité je děti chválit, hodnotit, povzbuzovat, aby se rozvíjela jejich sebedůvěra a sebevědomí. Níže jsou možnosti, jak rozvíjet různé oblasti vývoje dítěte. Je to jenom část možností a vy jistě přijdete na další.

Hrubou motoriku si děti rozvíjí díky různým pohybovým aktivitám – nechte je hodně vyběhat (honičky, fotbal, jiné míčové hry,…), dopřejte jim dostatečné vyžití na různých prolézačkách, choďte na vycházky do přírody, zkuste si s nimi doma nebo venku zacvičit, … Děti vám také mohou pomáhat v domácnosti nebo na zahradě.

Jemnou motoriku si děti procvičují například při konstruktivních hrách se stavebnicemi nebo s přírodninami, při výtvarných činnostech (kreslení, malování, vybarvování, stříhání,…). Zde můžete využít i různé pracovní listy na grafomotoriku nebo omalovánky. Procvičujte s dětmi barvy a jejich odstíny. V tomto období vyrábějte s dětmi jarní a velikonoční dekorace, malujte kraslice. Je třeba dbát na správné držení tužky, štětce, pastelky,… Před těmito činnostmi i v jejich průběhu s dětmi provádějte uvolňovací cviky rukou a paží. Před vstupem do školy by se měly děti umět samostatně oblékat, měly by umět uvázat uzel a kličku na botě, dodržovat hygienické návyky a hlavně si utřít zadeček!

Důležité je u dětí rozvíjet jazyk a řeč. V této době máte dostatek času na procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek, které vám zadala vaše paní logopedka. Důležité jsou uvolňovací cviky mluvidel (například různé cviky s jazykem – kroužení kmitání, vystrkování, atd.). S dětmi si hodně povídejte, veďte je k tomu, aby odpovídaly v celých větách a ne jednoslovně. Čtěte jim pohádky a různé dětské příběhy a pak si povídejte o tom, co jste četli. Chtějte po dětech, aby vám povídaly své zážitky nebo co by chtěly zažít. Děti mají rády hádanky. Vzájemným rozhovorem si děti rozšiřují slovní zásobu. Vyprávějte jim pohádky a chtějte po nich, aby vám je převyprávěly například podle obrázků. Procvičujete tím také dětskou pozornost, fantazii a představivost. S dětmi, které půjdou do školy, procvičujte sluchové vnímání, například slabikování slov – vytleskávání, určování prvního a posledního písmene ve slově,… Dále procvičujte s dětmi paměť např. nácvikem básniček a říkadel, písniček. Také můžete hrát s dětmi různé hry typu: na stole je 8 věcí, dítě si je prohlédne, pak je dejte pryč a dítě má vyjmenovat, které věci na stole byly,…

Další oblastí je rozvoj rozumových schopností a dovedností. Patří sem rozvoj logického myšlení, matematické představy, základní znalosti o přírodě (živé i neživé), jejích proměnách, o světě, vesmíru, … Můžete také dětem poskytnout základní informace o naší republice, pamětihodnostech, historii,…

Logické myšlení a matematické představy mají hodně společného. Patří sem prostorová a pravolevá orientace (co je nahoře, dole, vedle, nad, pod, první poslední, vpravo, vlevo,…), početní představy od 1 – 10 (např. kolik mám jablek – kolik jich bude, když dvě přidám nebo uberu,…nebo o kolik je více jablek než hrušek,…). Děti by měly znát základní geometrické tvary a vědět, jak je poznají (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Dále sem patří hledání cestiček v různých labyrintech. Na tuto oblast se dá vyhledat hodně pracovních listů. Starší děti již dokáží vyluštit jednoduché sudoku (místo čísel jsou barvy).

Na poznávací činnosti nám poslouží nejen vycházky do přírody, práce na zahradách, ale také různé encyklopedie a další naučné knihy. Patří sem rozvíjení znalostí o přírodě, živé i neživé. Děti mají mít základní znalosti o domácích i volně žijících zvířatech a jejich mláďatech. Dále o stromech, keřích i květinách. Měly by vědět co je ovoce a co zelenina a jaké plody rostou v lese (umět plody pojmenovat). Další znalosti by měly mít o tom, jak o přírodu a své okolí pečovat, co přírodě škodí a proč. Měly by mít povědomí o třídění odpadu. Patří sem také znalosti o svém těle, o lidech, kteří žijí na planetě zemi. Velmi děti baví vesmír nebo pravěk a doba dinosaurů. Do oblasti rozumových činností také patří dopravní výchova, jak se chovat na ulici, práce policistů a záchranářů,… Také se mohou děti seznamovat s různými profesemi.

V tomto období se také dají rozvíjet vzájemné vztahy v rodině. Rodiče jsou příkladem pro děti, a ty je často v jejich chování napodobují. Veďte děti ke správnému chování, dodržování společenských návyků (pozdravit, poděkovat, poprosit, pomoci, omluvit se,…). Děti by měly znát celou svoji adresu, své přesné jméno a příjmení i svých rodičů a sourozenců (např. ne Honza ale Jan). Velmi důležité je, vést děti k dodržování daných pravidel, děti by měly vědět, proč mají pravidla dodržovat i jaké by mohly být následky, když je budou porušovat. Dbejte na pravidelný režim.

Různých činností je hodně a vy se jistě dětem věnujete, toto je jen nápověda, na co se můžete při práci s dětmi zaměřit.

                                                                                              Monika a Lucka