Obsah

Vážení rodiče,            

jistě si uvědomujete vážnou situaci se šířením nákazy covid-19.

Z tohoto důvodu VÁS ŽÁDÁME, abyste v případě, že se ve vašem nejbližším okolí, kde jste pobývali (rodině, domě, po návštěvě známých, po delším pobytu ve skupině lidí,…), objevila POZITIVITA NEBO podezření nákazy covid-19 (tz. čekáte na výsledky testů, nebo na ně půjdete) neposílali své dítě do MŠ!

Děti jsou zde v úzkém kontaktu a touto vzájemnou ohleduplností předejdeme všichni opětovné karanténě.

 

Do mateřské školy dávejte pouze zdravé děti, které nejeví známky virového ani jiného onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest hlavy, velká únava, rýma, průjem, zvracení, …). V případě alergické rýmy musí mít dítě potvrzení od odborného lékaře – alergologa. Nestačí, když rodič řekne, že dítě má alergii.

 

Děkujeme všem, kteří se takto chovali, chovají a budou chovat, aby se v rámci možností zabránilo šíření covid-19 a další karanténě.