Obsah

Obec Úholičky zřídila v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 v platném znění FinančníKontrolní výbor.

 

Obec Úholičky zřídila v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 v platném znění 5 komisí. Komise je poradním a iniciativním orgánem a je ze své činnosti odpovědna starostovi obce.

Komise výstavby

Komise životního prostředí

Komise pro rodinu

Komise místního hospodářství

Komise pro kulturu a sport

Webové stránky každého výboru a každé komise spravuje její předseda.