Obsah

Finanční výbor

Předsedou je pan Zdeněk Fiala.

Činnost:

  • vnitřní kontrola hospodaření s majetkem
  • připravuje se správcem rozpočtu rozpočtová opatření
  • navrhuje zastupitelstvu obce zhodnocování finančních prostředků
  • zpracovává rešerše o aktuálních dotačních titulech a možnostech čerpání na investiční akce v obci
  • plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelsvo

 

 

 

Zprávy