Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Stavební výbor

Komise je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva ve věcech výstavby v obci. Zabývá se kontrolou výstavby financované z obecního rozpočtu, komunikuje s představiteli dodavatelských firem, stavebním dozorem a dalšími zainteresovanými osobami. Připomínkuje nově vznikající projekty a záměry v oblasti obecní výstavby.

Zobrazení podle abecedy