Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Stavební výbor

Komise je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva ve věcech výstavby v obci. Zabývá se kontrolou výstavby financované z obecního rozpočtu, komunikuje s představiteli dodavatelských firem, stavebním dozorem a dalšími zainteresovanými osobami. Připomínkuje nově vznikající projekty a záměry v oblasti obecní výstavby.

Zobrazení podle abecedy

OsobaKontaktní spojení
Štencl Petr, Ing. Arch.
Šula Alojz

Mobil: 724 090 094

E-mail: a.sula@seznam.cz