Obsah

Zápis z 4. jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
Konaného dne 14. 10. 2015 V Úholičkách

Jednání zahájeno v  20:15

 

Přítomni:  J. Konopásek, P. Soper

 Omluveni: -----

 

Program jednání:

1. Zhodnocení vypořádaní dosavadních podnětů KV

2. Záměr provedení kontroly dle vnitřní směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly

 

K bodu 1) programu

KV konstatoval, že dosud neobdržel informaci o vypořádání některých svých podnětů. Předložený návrh organizačního řádu obce nebyl zatím dále rozpracován. Předseda KV se dotáže u starostky obce, zda lze na tomto podnětu dále pracovat. Zároveň provede revizi vypořádání ostatních podnětů KV.

 

K bodu 2) program

Kontrolní výbor provede kontrolu dle vnitřní Směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly a souvisejících zákonů. Pan Konopásek shromáždí podkladové materiály a předloží členům KV.

 

Schváleno:  3 pro

Jednání ukončeno ve 21:30

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody před plánovanou kontrolou

 

V   Úholičkách dne 22. 10. 2015

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 4. 12. 2015
Poslední aktualizace: 4. 12. 2015 00:00
Autor: Pavel Soper