Obsah

Zápis z 5. jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
konaného dne 18. 11. 2015 V Úholičkách

Jednání zahájeno v  19:30

 

Přítomni:  J. Konopásek, P. Soper, L. Vacková

 Omluveni :

 

Program jednání:

1. Záměr provedení kontroly dle vnitřní směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly

 

K bodu 1) program

 

Dle dohody KV provede kontrolu dodržování postupů dle vnitřní směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly a příslušných zákonů. Před vlastní kontrolou předseda KV požádá vedení obecního úřadu o dokumenty související se systémem vnitřní finanční kontroly především plány veřejnoprávních a řídících kontrol uskutečněných v posledních dvou letech a zápisy o jejich provedení. Na základě předložené dokumentace následně KV zvolí optimální postup provedení kontroly přímo na místě.

 

Schváleno :  3 pro

Jednání ukončeno ve 20:30

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody před plánovanou kontrolou

V   Úholičkách dne  22.11.2015

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 4. 12. 2015
Poslední aktualizace: 4. 12. 2015 00:00
Autor: Pavel Soper