Obsah

Zápis z jednání

Typ: ostatní
kontrolního výboru konaného 31.5.2012
Jednání zahájeno v  19:05
 
Přítomni: B. Suchá, J. Konopásek, P. Soper
 
Omluveni :
Hosté: -------
 
Program jednání:
1.    projednání zápisu z poslední kontroly
2.    plán dalších kontrol
3.    kontrola poptávkových řízení
4.    kontrola výběrových řízení s minimálním počtem účastníků
5.    prověření postupu OÚ při přidělování dotace na čistírnu odpadních vod
 
K bodu 1) programu
Usnesení :
KV schvaluje zápis o kontrole  č. j. 1/2012 provedené 10. 5. 2011, doporučení viz zápis
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 2) programu
Usnesení :
KV pověřuje pana Konopáska a paní Suchou kontrolou směrnice o finanční kontrole, termín bude upřesněn.
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 3) programu
Usnesení : KV pověřuje pana Sopera provedením kontroly poptávkových řízení dle směrnice v režimu do 150 000 Kč.
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 4) programu
Usnesení : KV zkontroluje namátkově vybraná výběrová řízení s menším počtem účastníků a většími náklady.
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 5) programu
Usnesení : KV konstatuje, že dotace na ČOV byla schválena usnesením na  5. VZ ZO v roce 2007. A je možno proplácet náklady na ČOV po tomto datu. Nelze tedy proplatit fakturu z roku 2001, kterou předložil žadatel. Pan Soper ještě zkontroluje přesné znění usnesení a v případě pochybností otázku opět předloží na následujícím jednání KV.
Schváleno : 3 pro.
 
Jednání ukončeno ve 20:30
 
Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na …Dle dohody……..
V Úholičkách dne 31. 5. 2012
Zapsal: Mgr. Pavel Soper
 

Vytvořeno: 25. 6. 2012
Poslední aktualizace: 25. 6. 2012 00:00
Autor: Pavel Soper