Obsah

Jednání o pokračování stavby

Typ: ostatní
Dne 12.5.2016 proběhlo jednání mezi zástupci Krajské správy a údržby komunikacíStředočeského kraje, právním zástupcem Dr. Svobody a obcí.

Zápis z jednání dne 12. 5. 2016 

Havárie Opěrné zdi a komunikace III/2407, Úholičky

 

Přítomni:         Ing. Ludmila Poupětová, KSÚS

                        P. Motal, KSÚS

                        Mgr. Jan Matějíček, KSÚS

                        Mgr. Jiří Bozděch, zástupce AK Berger

                        Ing. Terezie Kořínková, starostka obce

 

Na základě pozvánky, rozeslané KSÚS se uskutečnila schůzka mezi KSÚS ,právním zástupcem Dr. Svobody a obcí.

 

Na této schůzce byla opakovaně projednána stanoviska všech zúčastněných stran:

Mgr. Jiří Bozděch zajistí u klienta stanovisko k tomu, zda je možné provést majetkoprávní vypořádání pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Cena za m2 je orientačně uváděna ve výši cca 350 – 500 Kč za 1 m2 dle jiného znaleckého posudku, vyhotoveného pro obec v nedávné době, a to v termínu do 14 dnů.

 

V případě, že sdělení Dr. Svobody k výši ceny za m2 dle znaleckého posudku bude kladné, bude připraven návrh memoranda mezi stranami, které zohlední důvodné podmínky Dr. Svobody, postup realizace opravy opěrné zdi v rámci 1. a 2. etapy a majetkoprávní vypořádání, a to v termínu do 1 měsíce. Tento návrh připraví právní zástupce Dr. Svobody, a to v termínu do konce května 2016.


Vytvořeno: 13. 5. 2016
Poslední aktualizace: 21. 11. 2023 23:13
Autor: 1 administrátor