Obsah

Rozpočet Úholičky

Nedaňové
6,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 324 200 Kč
Upravený rozpočet 3 031 085 Kč
Skutečné plnění 2 683 693 Kč
Plnění 88,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 694 000 1 281 435 1 013 883 79,12
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 360 000 433 930 409 973 94,48
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 150 000 150 000 149 967 99,98
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 44 200 44 200 27 820 62,94
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 30 000 941 506 941 506 100,00
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 15 000 15 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 11 000 11 000 4 800 43,64
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 10 000 500 5,00
Příjem z úroků 10 000 10 000 1 230 12,30
Příjem z pojistných plnění 0 121 672 121 672 100,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 12 342 12 342 100,00
Celkem 1 324 200 3 031 085 2 683 693 88,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.