Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru prodeje

záměr prodeje části pozemku p.č. 429/3 o výměře 72 m2 v k.ú. Úholičky

Vyvěšeno: 4. 5. 2022

Datum sejmutí: 20. 5. 2022

Zodpovídá: 1 administrátor

Zpět