Obsah

Vyhláška č. 4/1998 obce Úholičky o závazné části územního plánu sídelního útvaru Úholičky

Typ: ostatní
Vyhláška č. 4/1998 obce Úholičky o závazné části územního plánu sídelního útvaru Úholičky

Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání správního území obce Úholičky, vymezuje územní systém ekologické stability a určuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. zde
 


Vytvořeno: 4. 5. 2010
Poslední aktualizace: 4. 5. 2010 0:00
Autor: Super Admin