Obsah

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Úholičky

Upřesnění zadavatele

Poptávka

 • Název
  Revitalizace údolní nivy Podmoráňského potoka
 • Kategorie poptávky
  Služby
 • Číslo spisu
  VZ 4,2015
 • Číslo zakázky
 • Popis

  Revitalizace údolní nivy Podmoráňského potoka

  a současně zajištění pěší prostupnosti mezi obcemi Velké Přílepy a Úholičky

   

  Doplňující informace č. 1 ze dne 6.1.2015

  uchazeči bude ke zpracování díla k dispozici:

  • geodetické zaměření
  • pasport celého Podmoráňského potoka
  • studie - celkové koncepční řešení

   

  Dne 13.1.2015 proběhlo otevření obálek. Zadavateli bylo doručeno 8 nabídek, 7 z nich bylo doručeno ve lhůtě pro podání nabídek. Všech 7 nabídek splňuje kvalifikaci a komise je doporučila k hodnocení. Hodnotící komise zasedne po obdržení doplňujících informací.

 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  800 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  16.12.2015 09:03
 • Termín podání nabídek
  13.01.2016
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
  06.01.2016
 • Termín otevírání obálek
  13.01.2016

Vítěz výběrového řízení

 • Název
  VZD Invest, s.r.o.
 • 26954834
 • Adresa
  Kpt. Nálepky 2332, Pardubice
 • Datum podepsání smlouvy
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek