Úholičky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Seznam osob a kontaktní spojení (Komise místního hospodářství)

Komise je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva ve věcech běžného života a provozu obce - veřejné osvětlení, svoz odpadu, dopravní obslužnost, dodržování pořádku na veřejných místech v obci.

Náplň komise

Komise se zabývá prostředím v obci ve smyslu:

  • údržby a obnovy komunikací
  • údržby a obnovy inženýrských sítí
  • spolupráce se zaměstananci obce - údržby zeleně

 

V současné době řešíme:

  • rekonstrukci komunikace Nad Parkem ve spolupráci s komisí výstavby
  • rekonstrukce vedení VO a lamp  na návsi
  • obnovu zábradlí a břehu potoka na návsi

 

Strategické cíle 2014 (2020)

  • Dobudování místních komunikací
  • Dobudování chodníků
  • Dobudování infrastruktury
  • Obnovení stezek i v rámci DSO