Obsah

 

  !!!!!AKCE ZRUŠENA CELOREPUBLIKOVĚ!!!!!

NOC S ANDERSENEM                                                                                                                                  V PÁTEK 27. BŘEZNA 2020 V 18:00 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

Letošní Noc s Andersenem se bude točit kolem pohádek, připomeneme si dvousté výročí narození české spisovatelky a sběratelky pohádek Boženy Němcové.  Celovečerní hra je určena pro školní děti, mladší děti jsou také srdečně zvány, ale v doprovodu dospělého pomocníka. Děti, které do pátku 20.3. odevzdají přihlášku v knihovně, na OÚ nebo mailem, mohou v knihovně i přespat. (Děti, které ještě do školy nechodí, mohou přespat pouze v doprovodu dospělého.) Akce končí  24.3. v 8 ráno.

Nenašel by se rodič či dva, kteří by s námi přespali a pomohli by s dozorem?

Těšíme se na vás, případné dotazy adresujte prosím  na knihovnauho@yahoo.com

přihláška

 

Zprávy