Obsah

                AKCE MŠ                  

Termíny plaveckého výcviku jsou uvedené na konci AKCÍ.

16. 1. (čtvrtek) - oddělení Veverek - výlet do roztockého zámku na výstavu "Pokojíčky pro panenky" - dopoledne - návrat ve 12.20 hod.

20. 1. (pondělí) - pouze předškoláci z oddělení Veverek – Orientační vyšetření

školní zralosti dětí předškolního věku (zdarma) – dopoledne v MŠ od 8.00 hod.

– pouze se souhlasem rodičů (tiskopisy, které dostanete od pí. učitelek, je třeba odevzdat v MŠ vyplněné a podepsané do úterý 14. 1. 2020)  - organizuje Pedagogicko-psychologická poradna Lexík Roztoky.

5. 2. (středa) - divadelní představení v MŠ „Erbenovy pohádky“ – Divadlo Hračka - 50,- Kč - dopoledne.

27. 2. (čtvrtek) - Karneval v MŠ - dopoledne proběhne v MŠ karneval (pouze pro děti chodící do MŠ) - papírové masky si děti vyrobí samy v MŠ - o tom, jakou masku si vybraly, vás budeme informovat - prosíme rodiče, aby k maskám dotvořili oblečení- dětem budeme malovat obličeje barvami na pokožku, prosíme rodiče, u jejichž dětí hrozí alergie na tyto barvy, aby nás upozornili, že děti malovat nemáme.

10. 3. (úterý) – Divadelní představení „Plecha a neplecha v lese“80,- Kč.

 

POPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ AKCE JSOU ORIENTAČNÍ, VŠE SE UPŘESNÍ ASI TÝDEN PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ. Datum jednotlivých akcí se může ještě pozměnit. AKCE SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ, VŠÍMEJTE SI ZMĚN!

 

 

Termíny plaveckého výcviku:

Rok 2019

1.   11.  9. 

2.   25.  9.

3.     9. 10.

4.   23. 10.

5.   13. 11.

6.   27. 11.

7.   11. 12.

Rok  2020

8.     8.  1. 

9.   22.  1.