Obsah

Kronika

Kronika obce byla vedena od roku 1927, poslední zápis byl proveden v roce 1974.

Od roku 2011 máme novou kronikářku paní Renatu Feitzovou. Od tohoto roku je kronika vedena opět pravidelně. Současně vyhledáváme materiály a sepisujeme kroniku zpětně, v současné době jsme v roce 1999.

Prosíme všechny občany, kteří mají doma fotografie nebo dokumenty z osmdesátých a devadesátých let, aby nám je poskytli. Zapůjčené materiály si naskenujeme nebo okopírujeme a v pořádku vrátíme.

Materiály v elektronické podobě můžete zasílat na starosta@obec-uholicky.cz nebo přímo paní kronikářce renatamoravkova@tiscali.cz.

Kronikářkou obce je paní Renata Feitzová.

Portrét a dům kronikáře

Kronika je k dispozici v tištěné formě (I. díl od roku 1929 + fotoalbum) za 1300 Kč

nebo na CD (2 ks)  za 50 Kč/ks. Nutno objednat na OÚ.