Obsah

Zprávy

Jednání o pokračování stavby

Dne 12.5.2016 proběhlo jednání mezi zástupci Krajské správy a údržby komunikacíStředočeského kraje, právním zástupcem Dr. Svobody a obcí. celý text

ostatní | 13. 5. 2016 | Autor: 1 administrátor

Předání staveniště

Dne 20. 8. 2015 proběhlo předání stavby firmě Strabag, a.s. k realizaci opravy. celý text

ostatní | 27. 8. 2015 | Autor: 1 administrátor

Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy

Dne 7.12.2012 požádala obec KÚ o vyjádření k pokračování řešení havárie na komunikaci III/2407. celý text

ostatní | 20. 2. 2013 | Autor: 1 administrátor

Pokračování stavebního řízení

Po doprojektování dešťové kanalizace pokračuje stavební řízení. celý text

ostatní | 6. 12. 2012 | Autor: 1 administrátor

Předání projektu komunikace

Byl předán projekt komunikace. Bude doprojektována část Dešťová kanalizace. Poté dojde k podání žádosti o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude pokračovat jednání s SUS tzn. Krajem. celý text

ostatní | 18. 7. 2012 | Autor: 1 administrátor

Proběhlo jednání mezi Krajem - SUS, projektantem a obcí.

V tomto týdnu proběhlo jednání mezi Krajem - SUS, projektantem a obcí. Hledáme nové řešení, které nubude pro odvodnění vyžadovat využití soukromého pozemku. Novým řešením je vybudování nové části dešťové kanalizace a odvedení vod tímto řadem do potoka. Investice do dešťové kanalizace půjde dle dohody za obcí. celý text

ostatní | 21. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor

Jednání se SUS o dalším postupu

Na 4. Veřejném zasedání dne 21.3.2011 byla prezentována informace o jednání se SUS. Obec nabízí zpracování projektové dokumentace vč. inženýringu na svoje náklady. Investici do realizace stavby zajistí SUS. celý text

ostatní | 21. 3. 2011 | Autor: 1 administrátor

Schůzka s náměstkem hejtmana pro dopravu dne 17.12.2010

Schůzka s náměstkem hejtmana pro dopravu dne 17.12.2010. celý text

ostatní | 17. 12. 2010 | Autor: 1 administrátor

Informace zastupitelům o plánované schůzce s P. Povšíkem - náměstkem hejtmana pro dopravu

Na 1. poradě zastupitelů dne 18.11.2010 informuje Starostka zastupitele o plánované schůzce s P. Povšíkem - náměstkem hejtmana pro dopravu do 3 týdnů. celý text

ostatní | 18. 11. 2010 | Autor: 1 administrátor

Schůzka dotčených osob a SUS na místě havárie

Dne 30.9.2010 proběhla schůzka zúčastněných stran na místě havárie. celý text

ostatní | 30. 9. 2010 | Autor: 1 administrátor

Uzavírka silnice

Došlo k úplnému uzavření průjezdu. celý text

ostatní | 23. 7. 2010 | Autor: 1 administrátor

Havárie silnice

Dne 22.7.2010 došlo k samotné havárii silnice a ke znemožnění průjezdu. celý text

ostatní | 22. 7. 2010 | Autor: 1 administrátor

Dopis Starosty T. Diviny Správě a údržbě silnic o vzniklé trhlině v komunikaci

Dne 24.6.2010 oznámil Starosta T. Divina havarijní stav komunikace na SUS díky vzniklé statické trhlině. celý text

ostatní | 24. 6. 2010 | Autor: 1 administrátor