Obsah

 

Název projektu Oprava povrchu a zastávek MHD, náves
Fáze:  
- záměr obce 11/2018
- studie proveditelnosti 11/2018
- projekt pro územní řízení  
- projekt pro stavební povolení  
Realizace:  
- předpokládaná investice 1 mil Kč
- předpokládaný termín realizace jaro 2019
- skutečný termín zahájení  
- termín dokončení  
- skutečné náklady  

 

 

 

 

Zprávy