Obsah

Rekonstrukce ulice Nad Parkem

 

Název projektu

Rekonstrukce ulice Nad Parkem

Fáze :

 

  • Záměr obce

hotovo zaměření

  • Studie

hotová studie proveditelnosti

  • Projekt pro územní  řízení

projekt hotov, projednává se k ÚR

  • Projekt pro stavební povolení

 

  • Realizace

 

Předpokládaná investice

?

Předpokládaný termín realizace

2018

Zahájení

 

Dokončení

 

Skutečné náklady

 

 

Projednává se majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací a vynětí ze ZPF.

 

 

Zprávy