Obsah

 

Historie knihovny

Pro nejčerstvější záznam, prosím popojeďte dolů.

 

 • podzim 2010 proběhla revize knižního fondu, poničené knihy se vyřadilyvyřazené knihy byly nabídnuty
 • malovalo se, v knihovně máme trávu i oblaka. Dále se dokoupila křesílka, stolky a další policekřesílko
 • 6.2. 2011 Den otevřených dveří knihovny klikni na plakát
 • 7.2. 2011 Návštěva mateřské školky, děti se seznámily s fungováním knihovnyškolka
 •  7.3. 2011 Povídání o Africe s paní Druce, dozvěděli jsme se co se nosí v Tanzanii a jak je možné, že místní autobusy nejsou nikdy úplně plné.Afrika
 • 1.4. 2011První Noc s Andersenem v Úholičkách. Četla se Sněhová královna a zahráli jsme si jednotlivé části této pohádky, výtvarničilo se.Andersen 2011
 • 3.6. 2011 Paní Soperová připravila hru pro děti na námět knihy - Knoflíková válka. Zahájení proběhlo v knihovně.
 • knofliky

 

 ROK 2012

 

 

 Pondělí 30.1. návštěva školky v knihovně. školka 2012

 

 

Pondělí 5.března v 17:00 čtení s paní Doksanskou

 

četly se :

 

  • Nové Mikulášovy průšvihy
  • Káťa a Škubánek,
  • Byla jednou koťatačtení

 

  zde ke stažení

 

 

 Noc s Andersenem v pátek 30.března 2012 od 18:00

zde ke staženínoc s Andersenem 2012

 

 trenér paměti PhDr. J.Pavlík 18.4.2012 kurz tréninku paměti zde ke stažení

Od března 2014 do dubna 2015 fungovala knihovna v provizorních prostorách bytového domu. trenér paměti PhDr. J.Pavlík

březen2014/duben 2015 provizorní knihovna v bytovém domě

V dubnu 2015 se knihovna přesunula do krásného prostoru zrekonstruovaného obecního úřadu.

Montáž nových polic do knihovny a stěhování.

Dokončená 1.etapa knihovny na Návsi 10.

posezení v  nové knihovně

Posezení v nové knihovně

1. fáze renovace knihovny

Dokončení první fáze renovace knihovny krásnými novými policemi.

Dětské oddělení úholičské knihovny

V prosinci 2015 dokončena druhá fáze renovace knihovny. Knihovnické regály a počítačový stůl pro veřejnost byly pořízeny z dotace Středočeského kraje na mobiliář knihovny.

Počítač pro veřejnost v knihovně

Vstup do knihovny, počítače a tiskárna pro veřejnost.

Spáči zi Noci s Andersenem

Zatím poslední akce knihovny 1.4.2016 NOC S ANDERSENEMPlnění úkolů při Noci s Andersenem

Letos s námi putovalo moři a oceány 40 dětí při večerní hře v rámci Noci s Andersenem. V knihovně přespalo 31 dětí. Těšíme se na příští rok.

 

29.srpna 2016 návštěva komise v naší knihovně (postoupili jsme do celostátního kola Vesnice roku).

komise v knihovně

Revize fondu - inventura proběhla v prosinci 2016.

Je nutné překontrolovat všech 5000 svazků.

2017

23. ledna návštěva školky. Povídání nad knížkou Olívie a Pak se to stalo, o klukovi, který nechtěl smrkat.

 

31. března 2017 NOC S ANDERSENEM s Čtyřlístkem. Létalo se do Třeskoprsk, pekly se housky s Fifinkou, s Pinďou se řádilo ve stodole a v knihovně byla ukrytá šifra.

 

Srpen 2017. Reorganizace dětské části knihovny.

Úklid v dětském oddělení.

28.září 2017 

v rámci Svatováclavských slavností byla knihovna otevřená a občané mohli dát svůj "hlas" nebo přesněji špendlíck do mapy Úholiček, podle toho jak odpovídali na dané otázky. (Např. Kde se mi líbí?).

Pocitová mapa v knihovně.

2018

22.ledna 2018 Školka v knihovně. Vyprávění o tom jak se ke knížkám chovat. S menšími dětmi jsme si prohlédly knihu Husa Líza s většími jsme pracovaly s knihou Jak vyzrát na pavouky.

Školka v knihovně.

 

23. 3. 2018 NOC S ANDERSENEM k výročí 100 let vzniku naší republiky. Letos to byla Noc sice humorná, ale vzdělávání jsme tam přece jen protlačili.

Pizza s Pipi.

21.5. Návštěva soukromé školky Little England. V knihovně se nás sešlo třináct včetně dohledu. Něco jsme si pověděly o knížkách a co s nimi nevyvádět. Děti si hledaly co je zajímá.

18.6.2018 u nás proběhlo první pasování na čtenáře prvňáčků z roztocké školy. Děti musely dokázat, že opravdu číst umí, dostali knížku a vtipnou placku se svým jménem. (Např. Honza Pořádčet, Jarka Přečetlavšechno, Michal Čtivec, Anička Písmomilka...)

Pasování na čtenáře 2018.

 

28. září 2018 V rámci Svatováclavských slavností byla pokřtěna kniha Úholičky 1918 - 2018, kterou si mohli lidé v knihovně prohlédnout i zakoupit.

kniha o Ůholičkách se prodává v knihovně.

 

2019

21.1. 2019 Tradiční návštěva školky. Tentokrát nemoce moc neřádily a sešlo se nás 32.

Školkové děti v knihovně.

29.3. NOC S ANDERSENEM. 

Stanoviště v knihovně.

 

1.4. 2019 Návštěva školky New England. Přišly dvě třídy, četly jsme si, povídaly o knížkách a loučily se v English.

Teď si každý čte co ho baví

4. 2019 Návštěva 1. třídy New England. Probírali se dějiny a to Staré pověsti české.

práce s knihou

6.5.2019  Návštěva 1. třídy New England. Povídali jsme si o poezii a jak nejlépe děti naladit, než použít knihu Mistr sportu skáče z dortu. Děti si  hrály s rými a soutěžily a ani jim nepřišlo, že se učí.

Kde, že to bylo?

24. 6. Pasování na čtenáře. Opět přijela 1. třída z Roztok, kam chodí několik Úholičských dětí. S paní učitelkou nacvičili pásmo čtení a básniček. Rodiče fotili a tleskali. Žáčci dostali knihy a malé občerstvení.

Veřejné čtení.

28.9. 2019 Svatováclavské slavnosti

2020 knihovna uzavřená, bezkontaktní roznášková služba

2020 - knihovny zavřené, bezkontaktní roznáška objednaných knih

2021 knihovna uzavřená,možnost objednání a vyzvednutí před knihovnou

2021 knihovny tak trochu otevřené - možnost objednat si knihy online a vyzvednout si je před knihovnou a přes sklo na sebe zamávat