Obsah

 

Kroužek keramiky - dne 12. 3. 2024 byla poslední

20. hodina  keramiky.

 


Vážení rodiče,

od ledna 2024 již nebudeme tabulky s platbou stravného a školného zveřejňovat na nástěnce vedle ředitelny. Na začátku každého měsíce budete od paní hospodářky ŠJ nebo od paní učitelek a paní asistentky dostávat informace k platbě osobně na lístku s QR kódem, částkou, kterou máte zaplatit a číslem bankovního účtu. Bude na vás, jakým způsobem budete chtít platit, zda přes QR kód nebo dát příkaz z bankovního účtu. Pro ty, kteří platí paušálem, se nic nemění. Zálohy jim vyúčtuji na začátku letních prázdnin. V případě, že z důvodu např. nemoci dítěte, dovolené, atd., nebudete chodit do školky, platí, že se o výši platby budete informovat telefonicky, případně SMS zprávou.

Prosím o provedení plateb za stravné a školné vždy do 15. dne v měsíci. Děkuji.

Monika Mintělová (ředitelka MŠ)

 

 


 

 

 

Zájmové kroužky:

 

Angličtina pro předškoláky

pondělí přibližně od 14.50 hod. – 15.35 hod.

 

Děti, které v den, kdy jsou kroužky, nejsou přítomné v mateřské škole (jsou omluvené např. z důvodu rekonvalescence nebo lékařského vyšetření,…), ale jsou zdravé, na kroužek mohou přijít. Rodiče je však musí předávat přímo lektorce, která kroužek vede a také si děti od ní převzít! Nikoli prostřednictvím předání dítěte učitelkám MŠ. Lektorka má za děti v době trvání kroužku odpovědnost. Paní učitelky mají odpovědnost za děti, které jsou ten den přítomné v MŠ a jsou vedené v docházce. 

Důvodem této informace je skutečnost stanovení zodpovědnosti za zdraví a bezpečnost dítěte, které je v den kroužku v MŠ omluvené.