Obsah


Mateřská škola Úholičky

bude v době letních prázdnin

uzavřena od 4. 7. - 19. 8. 2022.

MŠ bude o prázdninách v provozu do 1. 7. 2022 

a od 22. 8. - 31. 8. 2022 pro přihlášené děti.