Obsah

 

Provoz Mateřské školy Úholičky

bude v pondělí 27. 11. 2023 z organizačních důvodů na jeden den přerušen.

Všichni zaměstnanci Mateřské školy Úholičky se v pondělí 27. 11. 2023 připojují k jednodenní stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Z tohoto důvodu nelze organizačně zajistit provoz mateřské školy.

 


VÁŽENÍ RODIČE,

CHTĚLA BYCH VÁS INFORMOVAT, ŽE SE NA STŘECHU MŠ ÚHOLIČKY ZAČNE INSTALOVAT FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA. Z TOHOTO DŮVODU DOJDE K ZÁBORU PARKOVACÍ PLOCHY PŘED STAVENIŠTĚM.

PROTO VÁS PROSÍM, ZDRŽUJTE SE V MŠ CO NEJKRATŠÍ DOBU, ABY SE UVOLNILA PARKOVACÍ MÍSTA PRO OSTATNÍ RODIČE.

PARKUJTE NA NEZABRANÝCH PARKOVACÍCH MÍSTECH NEBO PODÉL PŘÍJEZDOVÉ SILNICE TAK, ABY SE DALO PROJET.

 

DĚKUJI. MINTĚLOVÁ


 

Termíny, kdy jezdíme do solné jeskyně:

 

1.  ST 20. 9.                                            6.     ST 1. 11.

2.  ST 27. 9.                                            7.     ST   8. 11.

 3.  ST  4. 10.                                           8.     ST 15. 11.

4.   ST 11. 10.                                         9.     ST 22. 11.

 5.  ST  18. 10.                                        10.    ST  29. 11. 

 

Dětem dejte náhradní ponožkyna převlečení (prosíme, dejte je paní učitelce v uzavřeném podepsaném sáčku).

Pití budeme brát z MŠ. Děti se nasvačí před odjezdem v MŠ.

 


 

Zájmové kroužky začínají od října

– časy se mohou ještě změnit:

 

Angličtina pro předškoláky – začíná 2. 10.

pondělí přibližně od 14.50 hod. – 15.35 hod.

 

Keramika – začíná 3. 10.

– úterý od 14.45 hod. ukončení do15.45hod.

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM, KTERÉ CHODÍ NA KERAMIKU, DALI DO SKŘÍNĚK VLASTNÍ ZÁSTĚRKY NEBO HALENY NEBO STARÁ DOSPĚLÁCKÁ TRIČKA, KTERÁ JIM BUDOU CHRÁNIT OBLEČENÍ PŘED ZAŠPINĚNÍM HLÍNOU.  DĚKUJEME!

 

Děti, které v den, kdy jsou kroužky, nejsou přítomné v mateřské škole (jsou omluvené např. z důvodu rekonvalescence nebo lékařského vyšetření,…), ale jsou zdravé, na kroužek mohou přijít. Rodiče je však musí předávat přímo lektorce, která kroužek vede a také si děti od ní převzít! Nikoli prostřednictvím předání dítěte učitelkám MŠ. Lektorka má za děti v době trvání kroužku odpovědnost. Paní učitelky mají odpovědnost za děti, které jsou ten den přítomné v MŠ a jsou vedené v docházce. 

Důvodem této informace je skutečnost stanovení zodpovědnosti za zdraví a bezpečnost dítěte, které je v den kroužku v MŠ omluvené.