Obsah

INFORMACE PRO RODIČE

 

K 30. 6. 2021 bylo provedeno vyúčtování záloh a paušálů za stravné 2020/2021. Přeplatky byly u dětí, které ukončují docházku do MŠ Úholičky nebo platily paušálem, vráceny rodičům buď převodem na bankovní účet nebo hotově. U ostatních se o přeplatky poníží v září 2021 záloha na stravné.

 

Úplata za vzdělávání (školné) se snižuje, jestliže je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.