Obsah

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  ÚHOLIČKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

JE ZAPOJENA

DO OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

 

NÁZEV PROJEKTU: CESTA KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ÚHOLIČKY

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_22_002

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum zahájení: 1. 9. 2022                    Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

 

AKTIVITY, KTERÝMI BUDEME ŠABLONY NAPLŇOVAT:

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ
  • INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
  • ŠKOLNÍ ASISTENT (OD 1. 9. 2023 - 29. 2. 2024)
  • ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ A KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ V MŠ

 

Přehled šablon (1.79 MB)