Obsah

Zprávy

Příspěvek pro občany na ekologické aktivity v obci Úholičky na období 2019 - 2023

příspěvky na ekologické aktivity pro občany s trvalým pobytem v obci celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: 1 administrátor

Obědy pro seniory 65+

Dotované obědové menu v restauraci Na Statku v Úholičkách pro seniory 65+ s trvalým pobytem v obci

max. 10 ks stravenek/senior/měsíc
celý text

ostatní | 3. 9. 2015 | Autor: 1 administrátor

Příspěvek pro seniory 65+

Příspěvek pro seniory s trvalým pobytem v obci na lázeňský a rekondiční pobyty 65+ celý text

ostatní | 17. 12. 2014 | Autor: 1 administrátor

Příspěvek na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity pro děti

Příspěvek na sportovní, ozdravné či vzdělávací aktivity dětí a studentů ve věku 0 - 19 let na rok 2023 celý text

ostatní | 17. 12. 2014 | Autor: 1 administrátor

Dotace na vývoz odpadních vod

Příspěvek na vývoz žump pro majitele nemovitosti na katastru obce Úholičky, které prokazatelně nelze napojit na veřejnou kanalizační síť. celý text

ostatní | 5. 9. 2012 | Autor: 1 administrátor

Příspěvky na odkanalizování rodiného domu

Příspěvky pro občany s trvalým pobytem v obci a na dům v katastru obce celý text

ostatní | 16. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor