Obsah

Zprávy

Příspěvek pro občany na ekologické aktivity v obci Úholičky na období 2024 - 2029

příspěvky na ekologické aktivity pro občany s trvalým pobytem v obci celý text

ostatní | 1. 2. 2024 | Autor: 1 administrátor

Příspěvky pro seniory 65+

Dotované obědové menu v restauraci Na Statku v Úholičkách pro seniory 65+ s trvalým pobytem v obci

max. počet stravenek na měsíc je na každý rok v období 2024-2029 jinak a je stanoven v pravidlech přidělování příspěvků
celý text

ostatní | 1. 2. 2024 | Autor: 1 administrátor

Příspěvek na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity pro děti

Příspěvek na sportovní, ozdravné či vzdělávací aktivity dětí a studentů ve věku 0 - 19 let na období 2024-2029 celý text

ostatní | 1. 2. 2024 | Autor: 1 administrátor

Dotace na vývoz odpadních vod

Příspěvek na vývoz žump pro majitele nemovitosti na katastru obce Úholičky, které prokazatelně nelze napojit na veřejnou kanalizační síť. celý text

ostatní | 5. 9. 2012 | Autor: 1 administrátor

Příspěvky na odkanalizování rodiného domu

Příspěvky pro občany s trvalým pobytem v obci a na dům v katastru obce celý text

ostatní | 16. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor